Laatste nieuws

Inwoners worden geïnformeerd over plan van aanpak versterking gemeente Loppersum

By 1 december 2018 No Comments

De Nationaal Coördinator Groningen heeft op 22 november 2018 het regionale plan van aanpak “Veiligheid voorop en de bewoner centraal” gepresenteerd. Dit plan vormt de basis van het nieuwe versterkingsprogramma en aan de lokale stuurgroepen is gevraagd een plan te maken voor de lokale situatie per gemeente.

De lokale stuurgroep Loppersum, bestaande uit de NCG, gemeente Loppersum, CVW en de woningbouwcorporaties Wierden & Borgen, Marenland en Woonzorg, heeft de opgave voor Loppersum in beeld gebracht.

Wethouder Pier Prins, voorzitter van de lokale stuurgroep: “Met het veranderen van de prioriteringssystematiek (HRA) is ons gevraagd de bestaande versterkingsaanpak tegen het licht te houden. De nieuwe aanpak heeft gevolgen voor de bestaande programma’s in veel van onze dorpen en er komen nieuwe dorpen bij waar we zo snel mogelijk willen beginnen met het opnemen en beoordelen van woningen. We realiseren ons heel goed dat veel van onze inwoners al jaren te maken hebben met vraagstukken rond de versterking van hun huis en dat anderen graag willen weten wat de nieuwe aanpak voor hen gaat betekenen. Iedereen verkeert daarover in onzekerheid. Ondanks dat we op dit moment nog geen 100% duidelijkheid kunnen geven, willen we toch zo snel mogelijk met onze inwoners bespreken wat de nieuwe versterkingsaanpak betekent.”

In de periode van 10 tot en met 20 december worden er in de dorpen informatiebijeenkomsten voor inwoners georganiseerd. De inwoners krijgen begin volgende week een persoonlijke brief, waarin staat aangegeven welke specifieke situatie voor hen van toepassing is. Tijdens de informatiebijeenkomsten wordt het plan van aanpak per dorp toegelicht door de NCG en de gemeente Loppersum.

Startenhuizen/Garsthuizen/ Zijldijk
Woensdag 19 december 20.30 tot 22.00 uur
Vita nova Middelstum

Klik hier voor een overzicht data en plaats van de informatiebijeenkomsten in andere plaatsen.