’t Binhoes is het dorpshuis van Garsthuizen en Startenhuizen en wordt geheel gerund door vrijwilligers.

De activiteitenagenda kunt u vinden op de Agenda pagina! (een gecombineerde agenda van `t Binhoes en de VVV/D)

Vaste openingstijden:

  • Inloopochtend elke woensdag van 10 – 12 uur
  • Elke zaterdag van 17-19 uur frituurmiddag. Aansluitend: “eem bieproaten! Sluiting 21.00 uur
  • Breicafé elke 2e en 4e woensdag van de maand van 19.30 – 21.30 uur

Af en toe wordt er op vrijdag een café avond ingelast voor live muziek, een lezing o.i.d.

Contactgegevens:

Smydingheweg 3 9923 PA Garsthuizen
Email: binhoes@garsthuizen.info

Bestuur Stichting Dorpshuis:

Dagelijks bestuur:
Dick Huising – voorzitter + coördinatie verhuur en agenda beheer (0595-464288)
Jolien Kamminga – secretaris + coördinatie communicatie
Harry van der Laan – penningmeester + coördinatie voorraad beheer en energieverbruik

Overige bestuursleden – aanspreekbaar t.a.v:
Harma de Vries – coördinatie activiteiten
Monica Til – coördinatie vrijwilligers
Harry van der Laan – coördinatie onderhoud gebouw, veiligheid en inventaris
Wilma Steenhuis – afstemming VVVD