De Coöperatieve Landbouwvereniging is in 1897 opgericht met als doel:

het behartigen van de belangen van de agrarische bedrijven in ons gebied.

In de Landbouw vindt er ook schaalvergroting plaats en er komt in 1994 een geheel nieuwe organisatie: NLTO afdeling Fivelingo waar Garsthuizen een onderdeel van wordt.

Het bestuur vond dat te groot en heeft besloten om de Landbouwvereniging Garsthuizen door te zetten als een gezelligheidsvereniging.

Men behandelt tijdens bijeenkomsten zaken / onderwerpen die in de grote boerenorganisatie niet of te weinig aan de orde komen. Verder vervult de vereniging een belangrijke functie als het gaat om sociale contacten en de saamhorigheid van de leden.

Wat doet de vereniging zoal:

  • In de wintermaanden 3 vergaderingen waarbij een spreker met betrekking tot de landbouw wordt uitgenodigd.
  • Bedrijfsbezoek bij 1 van de leden met aansluitend een jaarvergadering
  • Excursie
  • Zomeravond BBQ

De vergaderingen vinden plaats midden in ons gebied: Dorpshuis ’t Binhoes te Garsthuizen.

ledenaantal: 45 leden

Bestuur:
Voorzitter: C. de Laat
Secretaris: N. Wiertsema
Penningmeester: R. Vermue