De Uitvaartvereniging Garsthuizen-Startenhuizen e.o. is een van de oudste en grootste verenigingen van Garsthuizen.

De huidige Uitvaartvereniging is opgericht als Begrafenisvereniging op 6 april 1900. Het doel was om de toen nog bestaande Noaberhulp meer structuur te geven. Belangrijk is dat de Uitvaartvereniging na 118 jaar nog steeds diensten levert aan onze leden.

Dit doen wij als bestuur samen met onze dragers. De groep dragers waarop wij altijd een beroep op kunnen doen bestaat uit de heren: Jan Huisinga, Kor Rust, Koos Wiersema, Dick Huising, Klaas Jan Wiersma en Freddie Smedes.

Het bestuur bestaat uit: Eddie de Laat (voorzitter), Marion Eendhuizen (penningmeester), Janny Westerdijk (secretaris), Tjark Hulst en Alje Kasemier (bestuursleden).
Onze voorganger de heer Jan van Houten ( 0596-571817 of 06-28335331) uit Appingedam regelt direct na het overlijden de organisatie van de begrafenis c.q. de crematie. Lees meer op www.vanhoutenuitvaart.nl

U kunt als lid van de vereniging niet alleen gebruik maken van de diensten van de voorganger maar ook van de dragers.

Mocht dit voor u een reden zijn om lid te worden van onze Uitvaartvereniging of wilt u nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Janny Westerdijk tel. 0595-464273.

Op dit moment telt onze vereniging 164 leden.

Penningmeester: M. Eendhuizen, Dijkumerweg 9 9923 TC Garsthuizen
Telefoon: 0595 – 464227
E-mail: uitvaartgarstenstartenhuizen@gmail.com

kerkhof garsthuizen