De Roegkòp is de dorpskrant, op A4 formaat, van Garsthuizen en Startenhuizen.

Het krantje verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december. Er wordt geprobeerd deze zoveel mogelijk te vullen met leuke en gezellige verhalen en foto’s van alles wat er in en om onze dorpen gebeurt is en gaat gebeuren. Iedereen mag kopij, voor de 10e van de verschijningsmaand (staat ook voor in het krantje aangegeven), aanleveren bij voorkeur via roegkop@garsthuizen.info

De dorpskrant wordt gratis huis aan huis verstrekt in Garsthuizen en Startenhuizen

Om de krant helemaal te kunnen financieren kan er tegen betaling een advertentie geplaatst worden:
A4 formaat in kleur, 4 maal per jaar : 77,- (achterpagina 88,- jaar, deze is al bezet)
A5 formaat in kleur, 4 maal per jaar: 55,-

IBAN van de Roegkòp: NL 85 RABO NL41 RABO 0320 8049 92