De Roegkòp is de dorpskrant voor Garsthuizen en Startenhuizen, waarin u alles kunt lezen over de actualiteiten in beide dorpen. De Roegkòp verschijnt vier keer per jaar in de maanden maart, juni, september en december.

De kopij kan voor de 6e van de verschijningsmaand ingeleverd worden.

De redactie bestaat uit:

Joost Vonk

Walkumaweg 3
0595 – 439924
jtc.vonk@hotmail.com

Mieke Vonk

Walkumaweg 3
0595 – 439924
miekevonk-bergers@outlook.com

Bankrekening Roegkõp: NL85 RABO 0320 8048 79  Ten name van: AMG Vonk-Bergers  V.V.V. /Dorpsbelangen  Roegkop