De Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen organiseert activiteiten voor leden en niet leden (soms in samenwerking met Stichting Dorpshuis) en komt op voor de dorpsbelangen o.a. bij de gemeente.

De letters VVV/D staan voor Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen. Opgericht in 1945, de ’D‘ is toegevoegd in 1986

Er worden activiteiten georganiseerd zoals het zomerfeest, kinderactiviteiten, avondvierdaagse, dorpsbarbecue de Sinterklaasintocht en nog veel meer.

Ook de speeltuinen worden door de VVV/D beheerd. De kleine speeltuin (aan de Smydingheweg nabij ’t Binhoes) is in eigendom. De grote speeltuin (aan de Symensoord) staat op gemeentegrond.

De VVV/D heeft een paraplufunctie. Onder deze paraplu zitten: De Roegkop, de oudpapiercommissie, de jeugdsoos Shake It. De laatste is helaas slapende vereniging (ten tijde van dit schrijven).

Bestuursleden: 3
Ledenaantal xxx

Bestuur VVV/D:

Voorzitter:
Penningmeester: Harry Veen Tel. 06 – 31746435
Secretaris Wilma Steenhuis Tel. 0595 – 464 305
Roelof Zuidema

Contributie: € 13,50 per gezin en € 7,50 voor alleenstaanden.
IBAN van de VVV/D: NL41 RABO 0320 8049 92
Algemeen e-mailadres: vvvd@garsthuizen.info

Dorpsvisie 2020-2030

Dorpsvisie 2010 – 2020

Notulen jaarvergadering 2013

Notulen jaarvergadering 2014

Notulen jaarvergadering 2015

Speeltuin ontwerp 2016

Agenda jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering 2017

Agenda jaarvergadering 2019

Notulen jaarvergadering 2018

Agenda jaarvergadering 2020

Notulen jaarvergadering 2019

Agenda jaarvergadering 2021

Notulen jaarvergadering 2020-2021

Agenda jaarvergadering 2022