De Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen organiseert activiteiten voor leden en niet leden (soms in samenwerking met Stichting Dorpshuis) en komt op voor de dorpsbelangen o.a. bij de gemeente.

De letters VVV/D staan voor Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen. Opgericht in 1945, de ’D‘ is toegevoegd in 1986

Er worden activiteiten georganiseerd zoals het zomerfeest, kinderactiviteiten, avondvierdaagse, dorpsbarbecue de Sinterklaasintocht en nog veel meer.

Ook de speeltuinen worden door de VVV/D beheerd. De kleine speeltuin (aan de Smydingheweg nabij ’t Binhoes) is in eigendom. De grote speeltuin (aan de Symensoord) staat op gemeentegrond.

De VVV/D heeft een paraplufunctie. Onder deze paraplu zitten: De Roegkop, de oudpapiercommissie, de jeugdsoos Shake It. De laatste is helaas slapende vereniging (ten tijde van dit schrijven).

Bestuursleden: 4
Ledenaantal xxx