Procedure: Hoe meldt u een storing:

De storing wordt door de inwoners als klacht gemeld bij de afdeling KCC van de gemeente Loppersum, tel. 0596-548200. De afdeling KCC zet de storing in het klachtensysteem en geeft dit vervolgens door aan het bedrijf Imtech. Vervolgens gaat Imtech de storing behandelen. Daarbij zijn er grofweg twee opties:

1. het betreft een storing aan lamp, armatuur of mast:
Imtech verhelpt de storing dan zelf. Dit wordt vervolgens door Imtech aan de gemeente gemeld.

2. Het betreft een kabelstoring:
In een aantal gevallen ligt de storing niet aan de armatuur of lamp, maar aan het ondergrondse kabelnetwerk; de beheerder hiervan is Enexis, die de klacht moet oplossen..
De gemeente heeft vervolgens geen invloed meer op de afhandeling van de klacht door Enexis.

Herfst en winterperiode:
Door de natte periode is het ondergronds netwerk extra gevoelig voor inwateren en dus storingsgevoelig. Het gevolg hiervan is dat er in deze tijd van het jaar vaak storingen zijn. Dit, in combinatie met een beperkte capciteit van Enexis, zorgt ervoor dat storingen vaak te lang blijven liggen, met als gevolg irritatie bij de inwoners. Wij als gemeente hebben hier echter geen invloed op. Enexis geeft aan dat ze doet wat ze kan met de beschikbare mensen en materieel.

Vervangen kapotte lichtmasten:
De gemeente Loppersum is tijdelijk gestopt met het één op één vervangen van omgevallen of geknakte lichtmasten. De reden hiervoor is dat we momenteel bezig zijn met een grootschalig vervaningsplan die we in 2013 willen uitvoeren. Met het niet meer één op één klakkeloos vervangen voorkomen we dat er een vorm van kapitaalvernietiging ontstaat. Hier kan in bepaalde gevallen van afgeweken worden, wanneer het ontbreken van een lichtmast gevaar oplevert. Bijvoorbeeld in een bocht in de weg of op een gevaarlijke kruising. In die gevallen wordt de lichtmast uiteraard wel vervangen.

Het is altijd belangrijk dat een storing zo snel mogelijk wordt gemeld bij de gemeente.