Wanneer en waarom wordt het opgehaald?

2021/2022

28 augustus 2021 – VVV/D
23 oktober 2021 – Roegkop
11 december 2021 – Landbouwvereniging
29 januari 2022 – Jeugd
26 maart 2022 – Stichting Dorpshuis
14 mei 2022  – Speeltuin
16 juli 2022 – Landbouwvereniging
3 september 2022 – VVV/D
22 oktober 2022-
10 december 2022

2023

Iedereen heeft vast wel eens een blauw/gele Virol container op het dorpsplein zien staan. En de meesten van ons hebben in dat weekend ook netjes het oud papier bij de weg staan. Maar waarom gebeurt dat?

Al meer dan 35 jaar verzorgt Virol Recycling Groep het inzamelen, afvoeren en verwerken van allerlei soorten afval, vooral papier, metaal en kunststoffen. Het zusterbedrijf REISSWOLF is gespecialiseerd in de vernietiging van vertrouwelijk papier en digitale datadragers en de beveiligde opslag van archieven. In de afgelopen decennia is er veel veranderd op afvalgebied. Het milieubesef nam toe en de overheid voerde een afvalstoffenbeleid in, dat op de eerste plaats is gericht op preventie: voorkomen dat afval ontstaat. Daarnaast streeft de overheid zoveel mogelijk naar recycling, d.w.z. hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen. Virol Recycling Groep is in deze ontwikkelingen meegegaan en heeft zich ontwikkeld tot recyclingbedrijf dat meedenkt over het logistieke afvalproces bij haar klanten. Het streven naar zo weinig mogelijk kosten voor de diverse afvalstromen staat altijd voorop. Scheiding aan de bron van de diverse afvalstoffen speelt daarbij een belangrijke rol.

Virol zamelt oud papier in bij zowel particuliere aanbieders (huishoudens, scholen, sportverenigingen enz.), professionele papiergebruikers (drukkerijen, boekbinders, winkels, papiergroothandels) als het reguliere bedrijfsleven. De stromen die uitermate geschikt zijn voor recycling, zijn computerpapier en wit kantoor papier, bont papier zoals kranten, tijdschriften en folders, en karton. Het papier wat bij ons weg komt is huishoudelijk papier, ook wel bont papier genoemd. Dit wordt na aankomst bij Virol gesorteerd. Het sorteren van het papier gebeurt zowel machinaal als handmatig. Hierbij wordt o.a. het afval verwijderd. Na sortering ontstaan er diverse kwaliteiten papier, krantenpapier, tijdschriftenpapier, karton etc. Ze zijn in diverse kwaliteiten onder te brengen en elke afnemer verlangt een andere soort kwaliteit papier om zijn product te kunnen maken.

Het papier wat bij ons weg komt wordt in hoofdzaak afgenomen door de kartonindustrie. Bedrijven bij ons in de buurt waar papier heen gaat om karton te maken zijn o.a. in Pekela, Nieuwe-Schans en Hoogezand. Maar ook naar Franiker waar eierendozen worden gemaakt. Verder gaat het papier bijna heel de wereld over. Alle verenigingen en stichtingen mogen zich inschrijven voor het ophalen van oud papier. De enige voorwaarde is dat het ten goede komt aan ons dorp, of eigenlijk dorpen (Garsthuizen en Startenhuizen). Ook mag een vergoeding gevraagd worden uit de oud papierpot ten behoeve van ons dorp, dit moet dan tijdens de algemene jaarvergadering van de VVV/D worden goedgekeurd.

De vereniging die het oud papier ophaalt ontvangt altijd het vast bedrag van € 150,- (afspraak tijdens een jaarvergadering van de VVV/D). Mocht het papier meer geld opleveren dan komt dit in de oud papierpot, bij mindere opbrengst komt er geld uit de pot.

Roelof en Wilma regelen in principe het ophaalrooster, het bestellen van de container, het bezorgen van de oud papier papiertjes en een auto (busje) voor buitenom. De vereniging die mag lopen regelt voldoende mensen en bij voorkeur een tracktor met kieper en chauffeur.

Meestal levert Virol op de woensdag al een container aan. Het is dan ook mogelijk om zelf uw papier hier naar toe te brengen, denk er wel om dat alles weer goed wordt afgesloten.

Op de dag dat het papier wordt opgehaald, verzameld iedereen zich om 9 uur bij de papiercontainer. Vervolgens wordt volgens een (redelijke) vaste route de huizen bij langs gegaan. Mocht u zelf niet in staat zijn om het papier bij de weg te zetten, geef dit dan door, dan helpen wij u daarmee. Als we al het papier hebben opgehaald, de container lekker vol is en het afdeknet weer netjes over de container zit wordt er gezamenlijk een kopje koffie gedronken in ’t Binhoes, waarna iedereen zijn eigen weg gaat. En ’s maandags haalt Virol de volle container weer op.