Skip to main content
Laatste nieuws

ervenproject Mooi Heem; workshop door Wierde & Dijk in april

Wierde & Dijk is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen. We zetten ons in voor uitwisseling en contact tussen streekbewoners, zowel boeren als burgers, die zich inzetten voor de bescherming van de Noord-Groninger natuur en landschap. De afgelopen jaren hebben we projecten uitgevoerd op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, dijkbeheer, landlopen, kolken en agrarisch landschappelijk bouwen. Dit jaar vieren we ons 25-jarig jubileum.

Workshops erfbeplanting in buitengebied
Interesse om uw erf te vergroenen en met korting inheemse struiken en bomen te planten?
April 2024 organiseert Mooi Heem, het ervenproject van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk, twee workshops voor erfeigenaren in het buitengebied. Tijdens de workshop krijgt u ideeën en praktische handvatten om uw erf natuurvriendelijker in te richten en te onder-houden. Groene erven met struiken en bomen zijn natuuroases in het open Noord-Groninger landschap. Vogels, vlinders, wilde bijen, planten: een groen erf barst van het leven. Ook de bewoners profiteren. Bomen bieden schaduw en verkoeling, fruitbomen leveren fruit op en op een groen erf is het aangenaam vertoeven. Een workshop bestaat uit meerdere onderdelen. We starten met een theorieavond over erfbeplanting. De zaterdag erop gaan we op stap en bezoeken we een aantal erven. Derde onderdeel is de praktijkdag waarbij de deelnemers leren over aanplant en onderhoud. Vervolgens komt bij alle deelnemers een deskundige langs voor een erfadvies. Het advies
gaat over de erfinrichting, het onderhoud en welke beplanting op het erf aangeplant kan worden. Bonus van Mooi Heem is de aantrekkelijke subsidie vanuit het programma Bos en
Hout van de provincie Groningen op de aangeschafte beplanting. Deelnemers krijgen de helft van de kosten voor beplanting en natuurmaatregelen vergoed. Voor subsidie moeten
deelnemers buiten de bebouwde kom wonen. De eerste workshop start op dinsdagavond 9 april met een theorieavond in Garsthuizen,waarna de groep op zaterdag 13 april meerdere erven bezoekt. Voor de tweede workshop wordt de theorieavond gehouden op woensdagavond 17 april in Maarhuizen en staat het bezoek aan erven op zaterdag 20 april gepland. In november vindt een gezamenlijke praktijkdag plaats. Kijk op www.wierde-en-dijk.nl voor veelgestelde vragen over de workshop. Geef u op via de site of ons mailadres mooiheem@wierde-en-dijk.nl en vermeld daarbij aan welke workshop u wilt deelnemen. Kosten: € 75,- per persoon voor de workshop inclusief de cursusmap en aansluitend het erfadvies.
De workshops zijn onderdeel van het Mooi Heem van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk. Wierde & Dijk is de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in Noord-Groningen.
Zij verenigt streekbewoners die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Agrarische leden en burgerleden werken daarin samen.

Meer informatie over onze workshops is via deze link te vinden. Opgeven kan via de site of ons mailadres mooiheem@wierde-en-dijk.nl.