Skip to main content
Laatste nieuws

Actie Vriend van ’t Binhoes

By 27 januari 2021 No Comments

Wordt u ook onze vriend?

Het lijkt ons alsnog geen goed plan om in deze tijd langs de deuren te gaan om uw bijdrage te vragen voor ’t Binhoes.

Vriendelijk vragen we alsnog op deze helaas onpersoonlijke wijze, of u ons dorpshuis wilt steunen met een jaarbijdrage van € 10,-

U zult begrijpen dat ook wij uw steun erg goed kunnen gebruiken. Ondanks dat we er financieel nog gezond voor staan, kampen wij ook met het feit dat de vaste lasten doordraaien en de inkomsten zeer beperkt zijn.

Wij zijn u zeer erkentelijk wanneer u uw bijdrage stort op:
NL18RABO 0363 7183 03 t.n.v. Stichting Dorpshuis Garsthuizen, onder vermelding van bijdrage 2021.