Laatste nieuws

Agenda algemene jaarvergadering VVV/D

By 26 maart 2019 maart 30th, 2019 No Comments

Algemene jaarvergadering VVV/D

De Vereniging voor Volksvermaken en Dorpsbelangen houdt haar 73e Algemene jaarvergadering op vrijdag 5 april 2019 om 20.00 uur in ’t Binhoes (toegankelijk voor iedereen).

 1. Opening
 2. Notulen algemene jaarvergadering 6 april 2018
  Vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering liggen deze op tafel om te lezen
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Verslag Ommetje, Kerkcommissie, dorpsvisie en energiecommissie
 5. Financieel verslag penningmeester VVV/D
  Waaronder verslag speeltuin, jeugd en oud papier
 6. Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming nieuw lid kascommissie
 9. pauze
 10. Jaarverslag over 2018
 11. Bestuursverkiezing

Aftredend secretaris en herkiesbaar: Wilma Steenhuis

Tegenkandidaten moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij één van de bestuursleden. Daarbij moet per kandidaat een lijst met ten minste 10 handtekeningen worden ingediend.

11. Bespreking activiteiten van 2019
12. Samenwerking met Stichting Dorpshuis
13. Rondvraag
14. Sluiting