Skip to main content
Laatste nieuws

Agenda jaarvergadering over 2021

By 26 maart 2022april 2nd, 2022No Comments

De Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen houdt haar 75e Algemene jaarvergadering over 2021 op 8 april om 20.00 uur in 't Binhoes.

Algemene jaarvergadering VVV/D

De Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen houdt haar 75e Algemene jaarvergadering over 2021

op vrijdag 8 april 2022 om 20.00 uur in ’t Binhoes

 Agenda:

 1.  Opening
 2. Notulen algemene jaarvergadering 9 juli 2021

 Vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering liggen deze op tafel om te lezen

 1. Ingekomen stukken en mededelingen
 1. Verslag Kerkcommissie en energiecommissie / elektrisch deelvervoer
 1. Financieel verslag penningmeester VVV/D

Waaronder verslag speeltuin, jeugd en oud papier

 1. Financieel verslag en mededelingen Roegkopredactie
 1. Verslag kascommissie
 1. Benoeming nieuw lid kascommissie

pauze

 1. Jaarverslag over 2021
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend penningmeester en herkiesbaar: Harry Veen

Tegenkandidaten moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij één van de bestuursleden. Daarbij moet per kandidaat een lijst met ten minste 10 handtekeningen worden ingediend.

 1. Bespreking activiteiten van 2022
 1. Dorpenbudget
 1. Samenwerking met Stichting Dorpshuis
 1. Rondvraag
 1. Sluiting