Skip to main content
Laatste nieuws

Congres Groningen in beeld

Congres over maatschappelijke impact en de toekomst.
De parlementaire enquête, het rapport Groningers boven gas en de daaropvolgende kabinetsreactie hebben ervoor gezorgd dat er meer landelijke aandacht is voor de maatschappelijke gevolgen van de gaswinning. Groningen is eindelijk meer in beeld.

het Congres is op 23 november en gratis toegankelijk.
Zie voor programma en verdere info 
https://www.kennisplatformleefbaar.nl/congres-groningen-in-beeld