Skip to main content
Laatste nieuws

Dialoogtafel

By 27 februari 2014juli 20th, 2014No Comments

Groninger Dorpen, koepel van dorpsbelangen- en dorpshuizenorganisaties, is één van de organisaties die is uitgenodigd aan de Dialoogtafel.

De Dialoogtafel vloeit voort uit het advies van de Commissie Meijer en moet positief bijdragen aan het herstel van het vertrouwen tussen Rijk, NAM en de bewoners van het aardbevingsgebied.

Groninger Dorpen ziet de deelname aan de Dialoogtafel als een kans en een grote uitdaging om de input en belangen van alle plattelandsbewoners in te brengen in de discussie over de aardbevingen en de gaswinning.

Groninger Dorpen heeft de uitnodiging om deel te nemen aan de Dialoogtafel daarom met beide handen aangenomen. Het past bij hun taak als belangenbehartiger voor het platteland, maar de opdracht om namens alle plattelandsbewoners te spreken, is niet eenvoudig.

Daarom heeft Groninger Dorpen een panel in het leven geroepen waar iedere inwoner van Groningen zich voor kan aanmelden (via www.groningerdorpen.nl), zodat er een goed gefundeerde inbreng aan de Dialoogtafel zal zijn.

Om te beginnen wil Groninger Dorpen u nu een drietal stellingen voorleggen. Klik hier voor het formulier met de stellingen.

Alvast bedankt namens Groninger Dorpen!