Laatste nieuws

Enquête voor nieuwe dorpsvisie Garsthuizen / Startenhuizen

By 7 februari 2019 No Comments

Aan alle bewoners van Garsthuizen / Startenhuizen van 12 jaar en ouder,

De gemeente Loppersum heeft de Vereniging Voor Volksvermaken en Dorpsbelangen (VVV/D) gevraagd om onze dorpsvisie te actualiseren. De meeste recente versie dateert inmiddels alweer van het jaar 2010.

In een dorpsvisie geven de dorpsbewoners aan wat er in hun ogen de komende jaren moet gebeuren om hun dorp leefbaar te houden, c.q. te verbeteren.

De dorpsvisie is niet alleen van belang voor het dorp zelf en voor de dorpsbelangen, maar ook voor de gemeente, als leidraad voor de toekomst.

Dat een dorpsvisie van grote waarde kan zijn, mag blijken uit het feit dat er na de vorige dorpsvisie veel zaken in Garsthuizen zijn gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de speeltuin Oll Hoogte het realiseren van een dorpsommetje en dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het behoud van het zwembad in Loppersum.

Om de nieuwe dorpsvisie op te kunnen stellen moeten we wel eerst weten hoe u denkt over Garsthuizen/Startenhuizen. We zouden het daarom zeer waarderen als u mee zou willen werken aan  een enquête. De resultaten ervan zullen hopelijk Garsthuizen ten goede komen. Dus het kost u misschien even tijd, maar het is voor de goede zaak!

Wij hebben een vragenlijst samengesteld die u heel gemakkelijk kunt invullen. Voor de verwerking van alle – indien wenselijk anonieme- gegevens is het voor ons echt heel erg handig wanneer deze digitale enquête invult. De computer verwerkt dan zelf de antwoorden. U heeft de tijd tot 1 maart 2019 om de vragen te beantwoorden. Doet u mee, alstublieft?!

Vul daarom s.v.p. bijgaand de enquête in via deze link:

naar de enquête

Wij hopen zeer op uw medewerking! Het is in het belang van U en ons dorp! Namens het bestuur van de VVV/D.