Skip to main content
Laatste nieuws

Gebiedsregisseur op de koffieochtend

By 13 september 2021No Comments
logo gemeente eemsdelta

Vanuit de gemeente Eemsdelta komt eens per maand gebiedsregisseur Klaas Bult in ’t Binhoes

Wat doet een gebiedsregisseur?

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in ons dorp kunt u bij hem terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als Gebiedsregisseur bij de gemeente werkt hij vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, helpt mee en faciliteert bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervult hij de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker. Nu het weer mogelijk is gezien corona zal hij dit jaar nog een aantal keren aanwezig zijn in het Binhoes.

Dit zal zijn op de volgende “koffieochtenden” 22 september, 27 oktober, 17 november en 12 december.

klaas bult

Beste Inwoners,

Als nieuwe Gebiedsregisseur voor de ‘Lopster’ dorpen ben ik vanaf januari aan de slag gegaan in de nieuwe gemeente Eemsdelta.

De gemeente vindt het belangrijk om dichtbij inwoners te blijven, ondanks het grote gebied. Daarom zijn vier gebiedsregisseurs aangesteld. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega’s.

Wat doet een gebiedsregisseur?

Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in uw dorp kunt u bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als Gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee.

Uw vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van uw vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

Ik zal ook regelmatig aanwezig zijn op allerlei plekken in de dorpen. Nu het weer mogelijk is gezien corona zal ik dit jaar nog een aantal keren aanwezig zijn in jullie dorpshuis ’t Binhoes

Dit zal zijn op de volgende ‘koffieochtenden’ van 10.00 tot 12.00 uur.

22 september, 27 oktober, 17 november en 15 december.

Graag ontmoet ik u op één of meerdere dagen van deze dagen.

Telefonisch bereikbaar op het volgende nr. 06 481 35 329 of

Email: klaas.bult@eemsdelta.nl

PS Klachten of meldingen over de ‘openbare ruimte’ of ander zaken kun u heel eenvoudig melden via de website www.eemsdelta.nl ( 2e button bovenaan ‘iets melden’. Of Telefonisch 140596. Meldingen die hierop binnenkomen worden 2 keer per dag bekeken en uitgezet. U kunt dan ook aangeven wanner u hierover persoonlijk contact wenst.

 Met vriendelijke groet,

Klaas Bult

[social_buttons nectar_love=”true” facebook=”true” twitter=”true”]