Skip to main content
Laatste nieuws

Informatieavond kerk Garsthuizen dinsdag 28 januari 2014

By 19 januari 2014januari 28th, 2014No Comments

Afgelopen jaar is er druk achter de schermen gewerkt om een nieuwe toekomst voor de kerk van Garsthuizen te realiseren. Nu na een jarenlange strijd voor behoud van de kerk duidelijk is geworden dat de kerk helaas niet meer gered kan worden, is er besloten van de nood een deugd te maken door een nieuwe bestemming aan deze locatie te geven. 

De Stichting Oude Groninger Kerken ziet op de plek van de oude kerk een unieke kans om een nieuw gebouw met een nieuwe functie te realiseren.

Alvorens er een start kan worden gemaakt met de bouw moet er archeologisch onderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen in de fundering van de huidige kerk en de middeleeuwse voorloper van deze kerk. Naast het onderzoek naar deze oude funderingen zal er ook onderzoek plaatsvinden naar de bewoningsgeschiedenis van de wierde waar de kerk op staat. Hierdoor zal de stichtingsgeschiedenis en de regionale betekenis van de plaats Garsthuizen beter in kaart gebracht kunnen worden.

Omdat de Provincie Groningen zich ten doel heeft gesteld de betrokkenheid van de burger bij het Groninger cultureel erfgoed te bevorderen is er gekozen voor een compleet andere aanpak dan gebruikelijk. Waar normaliter een archeologisch onderzoek achter de schermen wordt uitgevoerd door professionele archeologen, willen wij u als bewoner in de nabijheid van deze kerk graag de kans geven om juist een belangrijke rol te spelen in dit onderzoek. Wij nodigen u graag van harte uit om op eigen wijze een steentje bij te dragen aan dit opgravingsproject. Deze aanpak maakt dit project tot een burgerparticipatie project; het uitgangspunt in dit project is dat het dorp én de dorpsbewoners centraal staan.

Een ‘’Archeologisch burgerparticipatieproject ‘’, wat moet u zich hierbij voorstellen?

U kunt bijvoorbeeld denken aan het actief meehelpen bij de opgravingsactiviteiten zoals het bergen van vondsten en het in kaart brengen van de opbouw van de wierde waar de kerk zich op bevindt. Naast het helpen bij de opgraving kunt u ook bijdragen aan het organiseren van aanverwante activiteiten zoals bijvoorbeeld opendagen en een basisschooldag. Tijdens het project zullen de vorderingen gepubliceerd worden via de projectwebsite: www.kerkgarsthuizen.nl. Dorpsbewoners zullen zelf ook kunnen bijdragen aan de inhoud van deze website in de vorm van blogs of het plaatsen van foto’s en filmpjes.

Om u verder op de hoogte te brengen over de voortgang en uitwerking van het project nodigen wij u graag uit op onze informatieavond in ’t Binhoes op Dinsdag 28 januari. Vanaf 19:45 staat de koffie klaar, de informatieavond zal van start gaan om 20:00 uur en ca. 1 á 1.5 uur duren. Het Binhoes bevindt zich tegenover de kerk van Garsthuizen aan de Smydingheweg 3.

Met vriendelijke groet,
namens de projectorganisatie

Alexander Zagkotsis
Projectcoördinator Kerk Garsthuizen

Voor vragen of inlichtingen: project@kerkgarsthuizen.nl