Skip to main content
Laatste nieuws

Onderzoek naar participatie in Eemsdelta

Verzoek Digitale vragenlijst invullen t.b.v. onderzoek naar participatie in Eemsdelta

In de gemeente Eemsdelta werken we samen. Zowel onze inwoners en ondernemers als de
gemeente hebben plannen, wensen en ervaringen. Omdat we samen willen werken aan een mooie
toekomst in Eemsdelta, is het belangrijk te weten hoe de samenwerkingen verlopen. Hiervoor heeft de
Commissie Participatie een digitale vragenlijst opgesteld. Van 29 augustus tot en met 18 september
kunnen inwoners vanaf 12 jaar, ondernemers, medewerkers van de gemeente, raadsleden en
collegeleden de vragenlijst invullen. Vul de digitale vragenlijst in via https://www.eemsdelta.nl/onderzoek-naar-participatie

Hulp bij het invullen van de vragenlijst
Wilt u graag hulp bij het invullen van de vragenlijst? Neem dan contact op met de gebiedsregisseur in
uw dorp of wijk:
Klaas Bult via telefoonnummer 0648135329 (ma-do)
Klaas Bult is gebiedsregisseur voor de dorpen Eenum, Garrelsweer, Garsthuizen, Huizinge,
Leermens, Loppersum, Middelstum, Oosterwijtwerd, Stedum, Toornwerd, Westeremden,
Westerwijtwerd, Wirdum, 't Zandt, Zeerijp en Zijldijk.