Skip to main content
Laatste nieuws

Ontwerp voor invulling voormalig kerk-terrein Garsthuizen

By 1 mei 2022mei 16th, 2022No Comments

Nieuwe invulling voor voormalige kerk locatie Garsthuizen.
Hoe ziet het ontwerp eruit?

We durven het bijna niet te hopen, maar er lijkt nu serieus schot te komen in het ‘dossier’ invulling voormalige kerklocatie in Garsthuizen. En speciaal voor alle nieuwe dorpsbewoners van Garsthuizen/Startenhuizen: ruim 7 jaar geleden stond er een kerk tegenover het Binhoes (dorpshuis). Deze is door allerlei omstandigheden afgebroken. Sinds die tijd zijn we in overleg over een nieuwe invulling van deze locatie, waarvan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) eigenaar is. Er ligt nu een ontwerp klaar dat we graag aan het dorp presenteren!

Het nieuwe ontwerp!!
Gezien alle nog heersende coronaperikelen is besloten om via deze website een digitale presentatie te geven over het ontwerp en de achtergronden. Weet u nog niet alle achtergronden,  bekijk het filmpje en/of lees onderstaande tekst.

Een korte voorgeschiedenis
De kerk van Garsthuizen was het middelpunt van ons dorp! Sinds 1992 werd er niet meer in ‘gekerkt’, maar toch, het was wel een baken in ons dorp. Een aantal dorpelingen heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van deze kerk. Echter dit is niet haalbaar gebleken, o.a. vanwege de deplorabele staat van het gebouw, het ontbreken van een monumentale status en van voldoende geld. De kerk is daarom vanwege instortingsgevaar in maart 2015 gesloopt.

Nieuw ontwerp van Marjolein van Eig
Na de sloop van de kerk in maart 2015 was er in eerste instantie de afspraak met SOGK (inmiddels de eigenaar van de locatie) dat er op de voormalige kerklocatie een belevingscentrum voor diverse donateurs van SOGK en bezoekers/toeristen zou worden gebouwd. Dit belevingscentrum is om allerlei redenen niet haalbaar gebleken. Vervolgens is op basis van een selectie een IJslandse architect aangetrokken, met een zeer spraakmakend ontwerp, dat een herinnering zou zijn voor de voormalige kerk.

Achtergrondinfo
Alle achtergrondinformatie over de diverse acties die in de afgelopen jaren zijn ondernomen kunt u terugvinden op deze dorpswebsite: garsthuizen.info (toets bij zoek: kerk in). Kijk ook specifiek naar
Kunstkerk-in-Garsthuizen-27-november-2018.pdf

Uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp
De uitgezette kaders voor de invulling van onze voormalige kerklocatie blijven overeind. De uitgangspunten zijn: 1) de herinnering aan de kerk zichtbaar maken in het dorp en het landschap,
2) het verhaal over de archeologische plek (ondergrond en graf van de familie Van Starkenborgh Stachouwer) vertellen en toelichten, en 3) het landschap vanaf de plek zichtbaar maken.

De resultaten uit de eerder gehouden enquête met dorpsbewoners van Garsthuizen/Startenhuizen is aan de architect meegegeven. Zo is er gevraagd om de materialen van de kerk die er nog zijn mee te nemen in het nieuwe ontwerp. In de afgelopen maanden is het ontwerp op haalbaarheid bij diverse gemeentelijke instanties, stichting Libau, Landschapsbeheer én Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) getoetst. Op basis van enkele punten is het ontwerp aangepast, o.a. de zichtbaarheid van het historisch graf.  Alle partijen zijn enthousiast over het ontwerp. En nu is Garsthuizen/Startenhuizen aan zet. We zijn benieuwd!

Nadere informatie
Wilt u nadere informatie of heeft u specifieke vragen. Neem dan contact op met Jan de Vries of Marie-Lou Gregoire, of via contactformulier op de site garsthuizen.info.nl  In een later stadium zullen we een informatie/inloopmiddag of avond organiseren waar u ook kennis kunt maken met de architect.

De bouw van de glazen koepel bleek echter te ingewikkeld. En toen kwam corona. Maar achter de schermen is er doorgewerkt aan een nieuwe invulling. De keuze gaat nu uit naar een ontwerp van de architect Marjolein van Eig. Ze heeft onlangs ook uitvoerig in het NRC gestaan. Zie ook het artikel in NRC (voor leden).

[social_buttons nectar_love=”true” facebook=”true” twitter=”true”]