Skip to main content
Laatste nieuws

Presentatie ontwerp voormalig kerkterrein

Kom 18 juli naar ‘t Binhoes :

Geïnteresseerd in de toekomstige invulling van het voormalig kerkterrein van Garsthuizen?  Kom dan op woensdagavond 18 juli om 19.30 uur naar ‘t Binhoes. U krijgt dan te zien welk bijzonder ontwerp het is geworden.

In de afgelopen periode hebben een aantal architecten/kunstenaars in opdracht van Stichting Oude Groninger Kerken schetsen en plannen uitgewerkt op basis van een eerdere studie/plan  ‘Met zonder kerk Garsthuizen’ van Paul Meurs. Op basis van deze studie en beschikbaar budget is er één bijzonder ontwerp dat eruit springt.  Een buitenlandse architect/kunstenaar heeft dit ontworpen. Indien de plannen doorgaan, wordt niet alleen Garsthuizen,  maar heel Groningen een bijzondere landmark rijker.

Mark Kremer, die het proces heeft begeleid,  zal in aanwezigheid van de directie van Stichting Oude Groninger Kerken de presentatie doen. Wij rekenen op uw aanwezigheid!

Uitgezette kaders.
Het oorspronkelijke ‘belevingscentrum’ is om allerlei redenen niet haalbaar gebleken. Maar de uitgezette kaders blijven overeind. De uitgangspunten zijn: 1) de herinnering aan de kerk zichtbaar maken in het dorp en het landschap, 2) het verhaal over de archeologie plek (plek en context) vertellen en toelichten, en 3) het landschap vanaf de plek zichtbaar maken (archeologie x omgeving).

Namens de VVV/D

Wilma Steenhuis , Jan de Vries, Marie-Lou Gregoire