Skip to main content
Laatste nieuws

Sloop kerk Garsthuizen

Persbericht

Kerk van Garsthuizen brokkelt vanaf 9 maart beetje bij beetje af

Vanaf maandag 9 maart zal de kerk van Garsthuizen beetje bij beetje verdwijnen. Dan gaat in eerste instantie het monumentale orgel uit de kerk, waarna de sloop van de kerk kan beginnen. De verwachting is dat de werkzaamheden een tiental dagen zullen duren.

Begin maart is de aannemer Pruim gestart met het stutten van de kerk om te voorkomen dat de kerk instort als het orgel eruit wordt gehaald. Maandagochtend 9 maart gaat de orgelbouwer Mense Ruiter het orgel uit de kerk verwijderen en alvast controleren op geluid en algehele ‘conditie’. Het orgel wordt beetje bij beetje gedemonteerd. Wellicht dat het orgel een plekje krijgt in de monumentale Nicolaaskerk van Oldenzijl. Zo blijft het cultureel erfgoed van Garsthuizen dan toch dicht in de buurt. Het andere monument, het monumentale graf van de familie Van Starkenborgh Staghouwer, blijft op haar oorspronkelijk plek liggen en is al een hele poos geleden helemaal beschermd ingepakt.

De kerk wordt op een ‘cultuurhistorisch’ verantwoorde manier beetje bij beetje afgebroken. Dus de sloop gaat niet met grof geweld gepaard . Materialen die van waarde zijn, zijn bewaard en krijgen mogelijk een plekje in het nieuwe gebouw. Eind 2014 zijn de benodigde vergunningen voor de sloop verkregen. De afbraak van de kerk is in goed overleg met de gemeente Loppersum, de Provincie Groningen (Provinciaal archeoloog), de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Stichting Oude Groninger Kerken tot stand gekomen.

Hoe nu verder?
Na de sloop zal Stichting Oude Groninger Kerken de regie gaan overnemen voor wat betreft de realisatie van het nieuwe gebouw dat als ‘een landmark’ gaat dienen en waar mensen van heinde en ver voor naar Garsthuizen zullen komen. Het dorp wordt hier uiteraard bij betrokken. De archeologische ondergrond zal een rol gaan spelen in het nieuwe gebouw en wordt onderdeel van het nieuwe te realiseren belevings/informatiecentrum.

Voorgeschiedenis
De Stichting Restauratie Kerk Garsthuizen is in 2002 opgericht met als primaire doel dat de (toen al bouwvallige) kerk weer beeldbepalend zou worden voor het dorp. In de afgelopen jaren zijn er al veel pogingen ondernomen om hiervoor gelden in te zamelen. Echter tevergeefs. Het feit dat de kerk geen rijksmonument is, bemoeilijkte het verkrijgen van gelden. Daarnaast werd er door de economische crisis diverse subsidies ‘op slot gezet’. Verdere afbraak trad in de loop der jaren toe en verslechtering van het gebouw trad al snel in. De SOGK bezit veel monumentale kerken op het Hoogeland en binnen de gemeente Loppersum in het bijzonder. Het is al een jarenlange wens van de SOGK om een belevings/infocentrum te creëren om hiermee aan donateurs, toeristen en andere geïnteresseerden de mooie ‘schatten’ van het Hoogeland te tonen.

De kerk en de locatie van Garsthuizen bieden hiervoor mogelijkheden. Het nieuwe gebouw komt op dezelfde plek als de huidige kerk.