Skip to main content
Laatste nieuws

Stand van zaken na de brand in ’t Binhoes

Wat een hartverwarmende gebaren hebben we ontvangen van omringende dorpen, instanties en buitenstaanders omdat we dakloos zijn door de brand in ons dorpshuis. Maar vooral de bereidwilligheid van vrijwilligers die op allerlei manieren willen helpen en al geholpen hebben doet ons enorm goed!

De technische recherche heeft vastgesteld dat de oorzaak van de brand kortsluiting is geweest. Er is ook een asbestcontrole geweest en asbest is gelukkig niet aangetroffen. De hoogte van de schade door brand, roet en water is nog niet bekend bij het bestuur.

Bestuursleden, vrijwilligers en mensen uit het dorp zijn onmiddellijk in actie gekomen en hebben het schoonmaakbedrijf geholpen alle apparatuur en overige spullen uit de overblijfselen van ‘t Binhoes te halen. Afgelopen zaterdag heeft een grote groep vrijwilligers de laatste hand gelegd om de laagbouw van ’t Binhoes ‘spik en span’ op te leveren. Het dak wordt deze week provisorisch gedicht.

Alle inventaris is meegenomen door het schoonmaakbedrijf waarbij de apparatuur in de droogkamer wordt gezet. Vandaag gaat een ploegje van vijf vrouwen naar Groningen om daar alle geredde inboedel schoon te maken.

Een paar mensen van het bestuur hebben ondertussen een gesprek gehad met een tweetal aannemers. Deze hebben polshoogte genomen en foto’s gemaakt van de schade. Op korte termijn ontvangen we hun offerte. Arjen Valk, de secretaris van het bestuur van de stichting, is op hoofdlijnen de coördinator. De overige bestuursleden ondersteunen door, achter de schermen, te zorgen dat alles snel geregeld wordt. Er is bijna dagelijks overleg tussen de VVVD, stichting Beheer, en Stichting Dorpshuis.

Het Binhoes is in totaal voor ruim 2 ton verzekerd. De eerste insteek van de verzekering is dat de herbouwwaarde 3 ton zou zijn. In dat geval komen we 30 % te kort. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd, maar voorlopig zullen we zeer terughoudend zijn met het doen van uitgaven. Daarom proberen we, daar waar het kan, zoveel mogelijk zelf te doen en kostensparend te werk te gaan. Dat is ook de reden waarom het bestuur een intensief beroep op vrijwilligers doet en nog gaat doen.

Er wordt onderzocht of het dak in zijn oorspronkelijke vorm hersteld kan worden of dat er misschien mogelijkheden zijn voor wijziging van de dakconstructie. Daarbij hebben we rekening te houden enerzijds met de financiën en anderzijds met de meningen in het dorp. Suggesties van meedenkers en doeners worden zeer op prijs gesteld.
Tot slot wil het bestuur iedereen, die zich op welke wijze dan ook heeft ingezet om o.a. alles zo snel mogelijk weer schoon en bruikbaar te krijgen, van harte bedanken voor hun inzet en enthousiasme.

Zijn er nog vragen, onduidelijkheden of ideeën, schroom niet en kom naar één van de bestuursleden van het dagelijks bestuur. Volg de gebeurtenissen ook op onze website Bijna dagelijks is er een update over de vorderingen!

Namens dagelijks bestuur Stichting Dorpshuis
Germaine Hanquier, Arjen Valk, Dirk Duistermaat, Harma de Vries.