Skip to main content
Laatste nieuws

Terugkoppeling Dialoogtafel

By 16 juni 2014juli 20th, 2014No Comments

Van de Vereniging Groninger Dorpen ontvingen wij de volgende brief:

Geachte leden,

Zoals u weet nemen wij deel aan de Dialoogtafel.

Nu de Tafel enige tijd operatief is, hebben wij en de mede-ondertekenaars van bijgevoegde brief, besloten een signaal af te geven met betrekking tot het functioneren van de Tafel.

U vindt deze brief in de bijlage.

Dit heeft ertoe geleid dat de contractpartijen (te weten NAM, Economische Zaken, de Provincie en de gemeenten) in goed overleg met de deelnemers van de Tafel verbeteringen door gaan voeren.

U vindt deze informatie ook onze website: http://www.groningerdorpen.nl/aardbevingen/actueel/676-functioneren-dialoogtafel

Met vriendelijke groet,

Jan Boer, vicevoorzitter