Skip to main content
Laatste nieuws

17 maart: Uitnodiging Werkplaats Zorg voor Burgerparticipatie

By 13 maart 2014maart 15th, 2014No Comments

Graag nodig ik u, mede namens de Rijksuniversiteit Groningen, uit voor de bijeenkomst 

‘Werkplaats Zorg voor Burgerparticipatie’. Deze vindt plaats:
• op 17 maart 2014;
• van 13.30 – 15.30 uur;
• in ‘De Molenberg’, Molenberg 11, Delfzijl.

Tijdens de bijeenkomst vindt een terugkoppeling plaats van de resultaten van de introductiebijeen-komsten en focusgesprekken met patiënten en mantelzorgers uit de DEAL-gemeenten.
Thema van deze bijeenkomsten en gesprekken was de verhuizing van het OZG, locatie Delfzicht, en de invloed hiervan op ‘het zorglandschap’ in Noord Oost Groningen. Al snel werd echter duidelijk dat deze ontwikkeling niet los te zien valt van bijvoorbeeld de krimp en vergrijzing in dit gebied en de transities van AWBZ-zorg naar de Wmo.

Tijdens de bijeenkomsten kwam het volgende ter sprake:
• Wat betekenen alle veranderingen voor mantelzorgers?
• Zijn patiënten bereid te reizen? Wanneer wel, wanneer niet?
• Hoe zit het straks eigenlijk met de acute zorg?
• Wie houdt in de gaten wat er straks wel of niet geboden gaat worden in de regio?
• Mogen burgers mee blijven praten?
• Zijn er straks wel voldoende vrijwilligers?

En er werden uitspraken gedaan als:
• “Ik zie er tegen op om oud te worden, want wie gaat er voor mij zorgen?”
• “Ik zou het fijn vinden als mijn specialist spreekuur in de regio houdt.”
• “Ik kom met het OV niet makkelijk in Scheemda.”

Maar er waren nog veel meer vragen, wensen, oplossingen en opmerkingen.
We presenteren ze u op de 17e maart in Delfzijl. Vervolgens hopen we die middag, samen met u en andere betrokken partijen, plannen te maken voor vervolgstappen.

Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan vragen we u dit door te geven aan Nina de Roos:
• e-mail n.deroos@zorgbelang-groningen.nl
• telefoon 050 571 39 99 (op vrijdag niet bereikbaar).

Graag tot ziens op 17 maart!

Sandra ter Veen, projectleider
s.terveen@zorgbelang-groningen.nl