Skip to main content
Laatste nieuws

Verkeersveilige maatregelen

Beste bewoner,

Zoals u waarschijnlijk nog wel zult weten, is er in de enquête voor de dorpsvisie naar voren is gekomen, dat de inwoners graag verkeersveilige maatregelen aan de doorgaande wegen wilden hebben.

Na vele gesprekken en metingen is het de verkeerscommissie eindelijk gelukt, om in samenwerking met de gemeente Loppersum en met een verkeersdeskundige van de politie, tot een tijdelijke oplossing te komen, in de vorm van een proefopstelling.

In maart zullen er in beide dorpen in totaal zes plantenbakken worden geplaatst, met de bedoeling dat deze een snelheidsverlagende werking hebben. Aan de hand van de resultaten en in samenspraak met de inwoners zal er in een later studium naar een definitieve oplossing worden gekeken.

De plekken voor de bakken zijn zo gekozen, dat er geen hinder voor de aanwonende bij deze plaatsen zal ontstaan. De verkeerscommissie zal de plantenbakken onderhouden, maar mocht u zelf hier ook nog leuke ideeën of een invulling voor hebben kunt u zich altijd wenden tot de verkeerscommissie.

Wij hopen dat u ook meewerkt om de veiligheid in onze dorpen te vergroten en zich daarom ook houd aan de snelheid van max. 30 km per uur.

Met vriendelijke groet,
Joost Vonk, Bettie van Veen, Annet Bakker en Mais Janné.