Laatste nieuws

Zorgzame dorpen

By 25 januari 2020 februari 13th, 2020 No Comments

De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe ‘zorg-hofjes’ van de grond te tillen.

Op het Groninger platteland zoeken steeds meer bewonersinitiatieven zelf een passend antwoord op de veranderingen in de zorg en het ‘langer zelfstandig thuis wonen’.

Dorpen die zelf het verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels en vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen. Dorpsbewoners organiseren dit, met een zorgzaam hart – veur mekoar en mit mekoar – om de zorg en leefbaarheid in hun eigen dorp in stand te houden of te verbeteren. De Provincie Groningen wil de structurele subsidie van de vereniging Groninger Dorpen gaan verminderen.

Vanuit onze contacten met de dorpen, inwoners, onze leden en achterban: dorpshuizen, dorpsorganisaties, zorgzame dorpen Groningen en de beweging vanOnderen! merken we juist een tegengestelde behoefte. We hebben te maken met grote uitdagingen die de leefbaarheid raken: krimp, zorg, aardbevingen, ontgroening, energietransitie, gemeentelijke herindelingen en een terugtrekkende overheid. Groningers die hier vrijwillig mee aan de slag zijn, met creativiteit en volhardendheid, hebben eerder meer steun en kwaliteit nodig, dan minder! Daarom bundelen we nú al krachten met vele anderen, zoals gemeenten, het Rijk en onze opgebouwde netwerken. Deze krachtenbundeling willen we nog meer laten groeien.

We pleiten bij de Provincie Groningen om af te zien van deze totaal onverwachte en onbegrijpelijke bezuiniging van € 25.000. En vragen juist om het creëren van rust met intensievere en uitgebreidere steun aan de Groningse dorpen en haar inwoners.

Op 5 februari wordt de “Voordracht Herprioritering wettelijke en autonome taken vanaf 2020 en Uitvoeringsagenda” in de Provinciale Staten besproken. Teken onze petitie en wij geven dit aan de Statenfracties door!