Laatste nieuws

Op 4 september mogen wij aanschuiven  bij….

By 15 augustus 2019 No Comments

op 4 september mogen wij aanschuiven  bij….

Transformatie sociaal domein: aansluiten bij de behoefte

De gemeente Loppersum is bezig met een transformatie binnen het sociaal domein. Eén van de doelen van de transformatie is om beter aan te sluiten bij de behoefte en vraag van onze inwoners. De samenleving verandert, waarbij inwoners, dorpen en organisaties volop in beweging zijn met diverse initiatieven. We zien ontzettend veel energie in de dorpen op het gebied van leefbaarheid en zorg. Dit willen we faciliteren en stimuleren, om de dorpen verder te versterken, zoveel mogelijk voorafgaand aan de herindeling van de gemeente Loppersum met Delfzijl en Appingedam in 2021.

Aanschuiven in…

Ons doel is: Sterke dorpen met gelukkige inwoners! Eind 2018 zijn we begonnen met een ontdekkingsreis; al wandelend kriskras door de gemeente, met bijzondere ontmoetingen en mooie verhalen als gevolg. Al snel kwamen we tot de conclusie dat we sámen (met inwoners en andere organisaties) de route willen bepalen en van de gebaande paden willen afstappen om onze eindbestemming te bereiken.  Daarom gaan we naar de dorpen om te kijken of en wat we samen met inwoners voor het dorp kunnen betekenen. In mei, juni, augustus en september 2019 gaan we onder de naam “Aanschuiven in…” de zeventien dorpen van de gemeente Loppersum in.  De centrale vraag daarbij is wat heb je nodig om goed te kunnen leven?

We gaan de dorpen in met een kampeerbusje (Neef Herbert genaamd).  Iedereen is welkom bij Neef Herbert voor een kopje koffie, een gezellig praatje, met vragen, met zorgen, met leuke ideeën, of gewoon omdat je even wilt kijken wat we daar nou aan het doen zijn. We willen luisteren, praten en vooral ook dóen.

Netwerk en activiteiten

‘We’ zijn verschillende, betrokken mensen die zich dagelijks bezighouden met leefbaarheid in de dorpen. Organisaties die tot nu toe betrokken zijn, zijn organisaties zoals De Dorpsverenigingen, de SW&D, Zorgbelang, Healthy aging, Sport4Connect en individuele inwoners. Medewerkers van verschillende domeinen en met diverse functies schuiven aan. Om alle inwoners te betrekken organiseren we ook diverse activiteiten zoals een bezoek van de rijdende popschool, sportworkshops. Tegelijk willen we voldoende ruimte in de agenda behouden voor spontane initiatieven en afspraken.

Methodiek

We verzamelen verhalen om een antwoord te krijgen op de centrale vraag. Dit doen we via de methodiek van Social Labs. Bij een social lab worden mensen bij elkaar gebracht om te komen met nieuwe ideeën voor maatschappelijke vraagstukken. Het social lab fungeert als een experimenteerruimte en maakt complexe opgaven begrijpelijk door de perspectieven van inwoners, professionals en beleidsmakers bij elkaar te brengen en betrekt deze groepen in het doen van onderzoek, analyse en de ontwikkeling van oplossend vermogen. Met de verhalen van de inwoners ontstaan nieuwe acties en initiatieven die worden gedragen door zowel bewoners als professionals en de overheid.

We willen de initiatieven van de inwoners zoveel mogelijk gezamenlijk oppakken.
Bij de gespreken met de inwoners houden we een integrale blik, gebaseerd op de principes van positieve gezondheid. We formuleren vragen aan de hand van zes verschillende pijlers.

  • Gezondheid
  • Woon- en leefomgeving
  • Financiële situatie
  • Sociale contacten
  • Veiligheid
  • Dag-invulling

Houd de website in de gaten voor meer nieuws!